loading

Դատախազների վերապատրաստում՝ հատուկ մասնագիտական առարկաներով

11.09.2023

Սեպտեմբերի 11-ին Արդարադատության ակադեմիայում մեկնարկեց դատախազների տարեկան վերապատրաստումը:


Վերապատրաստումն անցկացվում է Ակադեմիայի կողմից մշակված համապատասխան ուսուցման ծրագրով, որն ուղղված է դատախազների մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների շարունակական կատարելագործմանը հատուկ մասնագիտական ոլորտում:


Նախատեսվում է վերապատրաստում անցկացնել 11 խմբի ունկնդիրների համար: