loading

Մեկնարկել է դատավորների տարեկան վերապատրաստումը

04.09.2023

Սեպտեմբերի 4-ին Արդարադատության ակադեմիայում մեկնարկեց դատավորների վերապատրաստումը: Ուսումնառության ընդհանուր ժամաքանակը յուրաքանչյուր դատավորի համար տարեկան 80 ակադեմիական ժամ է: 


Վերապատրաստումն իրականացվում է համապատասխան ուսուցման ծրագրով՝ մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների շարունակական զարգացման և կատարելագործման ապահովման նպատակով: