Արդարադատության Ակադեմիա - ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ Ակադեմիան ի թիվս այլ գործառույթների կազմակերպում և անցկացնում է որակավորման ստուգման արդյունքներով դատավորների թեկնածուների հավակնորդների, քննիչների և դատախազների թեկնածությունների ցուցակներում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստումը: Ակադեմիայում մասնագիտական պատրաստում անցնելու նպատակով դատավորների թեկնածուների հավակնորդների, դատախազների և քննիչների թեկնածությունների ցուցակներում ընդգրկվելու համար սահմանված է հետևյալ կարգը.