loading

Մեկնարկեց քննիչների վերապատրաստումը

18.09.2023

Սեպտեմբերի 18-ին Արդարադատության ակադեմիայում մեկնարկեց ՀՀ քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց (քննիչների) վերապատրաստումը: 


Նախատեսվում է վերապատրաստում անցկացնել 12 խմբի ունկնդիրների համար, այդ թվում՝ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող քննիչների: 


Վերապատրաստումն իրականացվում է ուսուցման ծրագրի համաձայն, որը մշակվել է ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի համապատասխան հրամանի հիման վրա: Ուսուցման ծրագիրը ուղղված է քննիչների մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների շարունակական կատարելագործմանը: