loading

Փողերի լվացման գործերի քննության ուղեցույց

«Արդարադատության հասանելիության չափման հիմքերը. անդրադարձ կանանց առջև ծառացող առանձնահատուկ մարտահրավերներին» թեմայով զեկույց

Դատավորների վարքագծի Բանգալորյան սկզբունքներ

ՈՒԺԵՂ ՑԱՎԻ ՏԱՐՐԸ ԽՈՇՏԱՆԳՄԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Վատ վերաբերմունքի գործերի քննության առանձնահատկությունները միջազգային չափանիշների, ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի, ինչպես նաև ազգային օրենսդրության եվ դատական պրակտիկայի լույսի ներքո