loading

Հայաստանում դատական ներուժի զարգացում-քաղաքացիական դատավարության նոր օրենսգիրքը

Կալանավորումը որպես խափանման միջոց․ կիրառման և երկարացման հիմնավորվածությունը

Հակընդդեմ հարցման հիմնախնդիրները քրեական դատավարությունում

Հարցաքննության տեխնիկա և հաղորդակցման կառավարում

Տուժողի կարգավիճակի առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում

Դատական ակտերի մշակման հմտություններ

Այլընտրանքային խափանման միջոցների կիրառման գործնական հմտություններ

Երեխաների նկատմամբ բռնության բնութագիրը և քննության առանձնահատկությունները

Խոշտանգման քրեաիրավական բնութագիրը և քննության առանձնահատկությունները

Քրեական գործով քննության ընդհանուր մեթոդաբանությունը

Մինչդատական կալանքը և քննության հարակից հիմնախնդիրները

Խոցելի տուժողների/վկաների և կասկածյալների մասնակցությամբ իրականացվող քննությունը

Կյանքի իրավունքին, խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի արգելքին առնչվող գործերի քննությունը

Ապացույցների թույլատրելիությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի համատեքստում