Արդարադատության Ակադեմիա - ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Քննչական համակարգի ունկնդիրների ուսուցում - 2018

Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի քննիչների թեկնածությունների 2018թ. ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման կրթական չափորոշիչները, ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է Կոմիտեի նախագահի` 2017 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 29-Լ հրամանի հիման վրա:

Քննչական կոմիտեի քննիչների վերապատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի քննիչների 2018թ. վերապատրաստման կրթական չափորոշիչները, ուսուցման ձևը, ժամաքանակը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է Կոմիտեի նախագահի` 2017 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 29-Լ հրամանի հիման վրա:

Քննչական կոմիտեի քննիչների հատուկ ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի քննիչների հատուկ ուսուցման կրթական չափորոշիչները, ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը և ժամկետները, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է Կոմիտեի նախագահի` 2017 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 29-Լ հրամանի հիման վրա:

Քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի պետական ծառայողների վերապատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի պետական ծառայողների 2018թ. վերապատրաստման կրթական չափորոշիչները, ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը, ժամկետները և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է Կոմիտեի նախագահի` 2017 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 29-Լ հրամանի հիման վրա:

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննիչների տարեկան վերապատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննիչների 2018թ. կրթական չափորոշիչները, վերապատրաստման ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետի` 2017թ. հոկտեմբերի 4-ի թիվ 20-Լ հրամանի հիման վրա:

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննիչների հատուկ ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննիչների հատուկ ուսուցման կրթական չափորոշիչները, ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը և ժամկետները, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է ՀՔԾ պետի` 2017 թվականի հոկտեմբերի 04-ի թիվ 20-Լ հրամանի հիման վրա: