loading
1

ԼՂՀ դատարանների նախագահների խորհուրդ

2015թ. ապրիլի 10-ին Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր Ռուբեն Մելիքյանն ու ԼՂՀ գերագույն դատարանի նախագահ, Դատարանների նախագահների խորհրդի նախագահ Նարինե Նարիմանյանը համագործակցության վերաբերյալ փոխմբռնման հուշագիր ստորագրեցին՝ նպատակ ունենալով ապահովել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների դատական համակարգերի գործունության արդյունավետության բարձրացումը: