loading
1

ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Արդարադատության ակադեմիայի և ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի միջև համագործակցությունն իրավական հիմքերի վրա դրվեց 2016թ. նոյեմբերի 12-ին: Ակտիվ և արդյունավետ համագործակցություն հաստատելու և համատեղ ծրագրեր իրականացնելու նպատակով Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր Սերգեյ Առաքելյանն և ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի ղեկավար Դանիել Ազատյանը ստորագրեցին փոխըմբռնման համաձայնագիր: