loading

Թեմա` «Միջազգային իրավական նորմերի դերը իրավապահ մարմինների և ԵԱՏՄ դատարանի ամենօրյա գործունեության մեջ՝ ԵԱՏՄ իրավունքի միատեսակ ընկալման և կիրառման ապահովման գործում»

Դասախոս` ԵԱՏՄ դատարանի նախագահ Էռնա Հայրիյան և դատավոր Ալեքսանդր Ֆեդորցով