Արդարադատության Ակադեմիա - ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Քննչական համակարգի ունկնդիրների ուսուցում - 2021

ՀՀ քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց (քննիչների) թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է ՀՀ քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց (քննիչների) թեկնածությունների 2021թ. ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման կրթական չափորոշիչները, ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է Կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի մարտի 2-ի թիվ 9-Լ հրամանի հիման վրա:

ՀՀ քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց (քննիչների) վերապատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է ՀՀ քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց (քննիչներ) 2021թ. վերապատրաստման կրթական չափորոշիչները, ուսուցման ձևը, ժամաքանակը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է Կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի մարտի 2-ի թիվ 9-Լ հրամանի հիման վրա:

ՀՀ քննչական կոմիտեի քննիչների լրացուցիչ վերապատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է ՀՀ քննչական կոմիտեի քննիչների 2020թ. լրացուցիչ վերապատրաստման կրթական չափորոշիչները, ուսուցման ձևը, ժամաքանակը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է Կոմիտեի նախագահի 2017 թ. փետրվարի 27-ի թիվ 29-Լ հրամանի (2019 թ. փետրվարի 18-ի թիվ 10-Լ հրամանով կատարված փոփոխությամբ) հիման վրա: