loading

Քննչական համակարգի ունկնդիրների ուսուցում - 2020

ՀՀ քննչական կոմիտեի ծառայողների (քննիչների) թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը  ներառում է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողների (քննիչների)
թեկնածությունների 2020թ. ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման կրթական չափորոշիչները, ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է Կոմիտեի նախագահի` 2017 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 29-Լ հրամանի (2019 թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 10-Լ հրամանով կատարված փոփոխությամբ) հիման վրա:

ՀՀ քննչական կոմիտեի ծառայողների (քննիչների) վերապատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողների (քննիչների) 2020թ. վերապատրաստման կրթական չափորոշիչները, ուսուցման ձևը, ժամաքանակը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է Կոմիտեի նախագահի` 2017 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 29-Լ հրամանի (2019 թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 10-Լ հրամանով կատարված փոփոխությամբ) հիման վրա:

ՀՀ քննչական կոմիտեի քննիչների լրացուցիչ վերապատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի քննիչների 2020թ. լրացուցիչ վերապատրաստման կրթական չափորոշիչները, ուսուցման ձևը, ժամաքանակը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է Կոմիտեի նախագահի` 2017 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 29-Լ հրամանի (2019 թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 10-Լ հրամանով կատարված փոփոխությամբ) հիման վրա:

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության ծառայողների տարեկան վերապատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության ծառայողների 2020թ. կրթական չափորոշիչները, վերապատրաստման ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետի` 2019թ. հոկտեմբերի 16-ի թիվ 16-Լ հրամանի հիման վրա:

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության ծառայողների հատուկ ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայության հատուկ ուսուցման կրթական չափորոշիչները, ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը և ժամկետները, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է ՀՔԾ պետի՝ 2019 թվականի հոկտեմբերի 16-ի թիվ 16-Լ հրամանի հիման վրա: