Արդարադատության Ակադեմիա - ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Քննչական համակարգի ունկնդիրների ուսուցում - 2016

Քննիչների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է 2016թ. քննիչների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի` 2016թ. փետրվարի 18-ի թիվ 5-Ա որոշման հիման վրա:

ՀՀ քննչական կոմիտեի քննիչների տարեկան վերապատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է 2016թ. ՀՀ քննչական կոմիտեի քննիչների վերապատրաստման ուսուցման ձևը, ժամաքանակը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի` 2016թ. փետրվարի 18-ի թիվ 5-Ա որոշման հիման վրա:

ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի պետական ծառայողների վերապատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի պետական ծառայողների 2016թ. վերապատրաստման կրթական չափորոշիչները, ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը, ժամկետները և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի` 2016թ. փետրվարի 18-ի թիվ 5-Ա որոշման հիման վրա:

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննիչների տարեկան վերապատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է 2016թ. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննիչների վերապատրաստման ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետի` 2015թ. հոկտեմբերի 6-ի թիվ 30-Լ հրամանի հիման վրա: