Արդարադատության Ակադեմիա - ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Դասընթացի ծրագիր

 

Քաղաքացիական դատավարության արդի հիմնախնդիրները եվ արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները