loading

Ռեկտորի հրամանները

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 031/2020.pdf

«Բանբեր արդարադատության ակադեմիայի» գիտագործնական հանդեսի խմբագրական խորհրդի կազմում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 018/2020-Ա.pdf

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի կանոնակարգը և անվանական կազմը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 062/1-2019.pdf

Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների 2019 թ. ցուցակում ընդգրկված անձանց 2-րդ խմբի բաշխումն ըստ փորձաշրջանի ղեկավարների կատարելու և փորձաշրջանի անհատական ծրագիրը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 049/2019-Ա.pdf

Դատախազների թեկնածությունների 2019 թ. ցուցակում ընդգրկված անձանց բաշխումն ըստ փորձաշրջանի ղեկավարների կատարելու և փորձաշրջանի անհատական ծրագիրը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 047/2019-Ա.pdf

2019 թ. ուսումնական տարվա՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց 1-ին խմբի բաշխումն ըստ փորձաշրջանի ղեկավարների կատարելու և փորձաշրջանի անհատական ծրագիրը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 039/2019-Ա.pdf

«Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի» գիտագործնական հանդեսի խմբագրական խորհրդի կազմը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 028/2019-Լ.pdf

«Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի» գիտագործնական հանդեսի կազմի ձևը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 014/2019-Լ.pdf

«Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի» գիտագործնական հանդեսի էթիկայի կանոնները հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 018/2019-Լ.pdf

Ակադեմիայի գրադարանի գործունեության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 015/2019-Լ.pdf