Արդարադատության Ակադեմիա - ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Դատավորների և դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց տարեկան վերապատրաստման, դատավորների հատուկ ուսուցման, դատական կարգադրիչների վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման 2023 թվականի ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-010/22pdf

Դատախազների տարեկան վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման 2023 թվականի ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-011/22/3pdf