loading

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության՝ դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման 2021-2022 թվականների ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-007/21pdf

Վերաքննիչ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների 2021 թվականի ցուցակում ընդգրկված՝ քրեական մասնագիտացման բաժնի (մինչդատական քրեական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության գործերի և օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու մասին միջնորդությունների ենթաբաժնում ընդգրկված) իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան ունեցող անձանց գործնական հմտությունների զարգացման մասով ուսուցման կազմակերպման մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-006/21pdf