loading

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների 2020 թվականի ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-004/20pdf

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության` դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման 2020-2021 թթ․ ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-006/20pdf

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների 2020-2021 թվականների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-007 /2/20 pdf

«Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց 2020-2021 թվականների մասնագիտական պատրաստման ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին» 19.10.20 թ. ԿԽ-007/2/20 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց 2020 թվականի երկրորդ խմբի մասնագիտական պատրաստման ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-008/20 pdf

Դատախազների տարեկան վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման 2021 թվականի ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-010/20/2 pdf

Դատավորների և դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց տարեկան վերապատրաստման, դատավորների հատուկ ուսուցման, դատական կարգադրիչների վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման 2021 թվականի ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-010/20/1 pdf