Արդարադատության Ակադեմիա - ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2017թ. վերստուգման (աուդիտի) արդյունքները և 2018թ. գործունեության մասին հաշվետվությունն ի գիտություն ընդունելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-001/19/1.pdf

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման խորհրդի նախագահ ընտրելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-001/19/6.pdf

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության` դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման 2019թ. ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-001/19/3.pdf

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության` դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման 2019թ. ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-001/19/1.pdf

Ակադեմիայի ունկնդիրների փորձաշրջանի և Ակադեմիայում քննությունների անցկացման կարգերը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-002/19/.pdf

Դատավորների, դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց և դատախազների վերապատրաստման խմբերում փոփոխություն կատարելու և վերապատրաստման ժամաքանակի հաշվարկման վերաբերյալ որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-004/1.pdf

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության` դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակում արտահերթ ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման 2019-2020թթ. ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-005/19/1.pdf

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության՝ դատախազների լրացուցիչ վերապատրաստման 2019 թվականի ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-009/19.pdf

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության՝ դատավորների և Ակադեմիայում ուսումնառությունն ավարտած ու դատավորների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց, դատական ծառայողների, դատական կարգադրիչների վերապատրաստման և դատավորների ու դատական կարգադրիչների հատուկ ուսուցման 2019թ. ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-008/18/1.pdf

Ակադեմիայի ունկնդիրներին տարկետում տրամադրելու կարգը հաստատելու վերաբերյալ որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-010/19/3.pdf

Դատախազների տարեկան վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման 2020 թվականի ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-010/19/2.pdf

Դատավորների և դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց տարեկան վերապատրաստման, դատավորների հատուկ ուսուցման, դատական ծառայողների վերապատրաստման, դատական կարգադրիչների վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման 2020 թվականի ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-010/19/1.pdf