loading

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության դատավորների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման 2018թ. ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-001/18/3.pdf

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման խորհրդի նախագահ ընտրելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-001/18/1.pdf

Դատավորների ծառայողական առաջխաղացման 2018 թվականի ցուցակում ընդգրկված իրավաբան գիտնականների գործնական հմտությունների զարգացման մասով ուսուցման կազմակերպման մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-002/18.pdf

Արդարադատության ակադեմիայի տարբերանշանի և դրոշի ձևերը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈւՄ ԿԽ-006/18/3.pdf

Վերաքննիչ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների 2018 թվականի ցուցակում ընդգրկված՝ քաղաքացիական մասնագիտացման բաժնի իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան ունեցող անձանց գործնական հմտությունների զարգացման մասով ուսուցման կազմակերպման մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-006/18/2.pdf

Դատախազների, դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների վերապատրաստման և դատախազների հատուկ ուսուցման 2018թ. ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-005/17/3․pdf

Դատավորների և Ակադեմիայում ուսումնառությունն ավարտած ու դատավորների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց, դատական ծառայողների, դատական կարգադրիչների վերապատրաստման և դատավորների ու դատական կարգադրիչների հատուկ ուսուցման 2018թ. ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-005/17/2․pdf

Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրված անձանց մասնագիտական պատրաստման 2018թ. ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-007/17․pdf

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության` դատախազների, դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների վերապատրաստման և դատախազների հատուկ ուսուցման 2019թ. ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-001/19/1.pdf