loading

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման խորհրդի նախագահի ընտրության մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-001/17/1․pdf

Դատավորների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման, դատավորների և Ակադեմիայում ուսումնառությունն ավարտած ու դատավորների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց, դատական ծառայողների վերապատրաստման, դատական կարգադրիչների վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման, դատավորների հատուկ ուսուցման 2017թ. ուսուցման ծրագրերի հաստատման մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-001/17/3․pdf

Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման, դատախազների, դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների վերապատրաստման, դատախազների հատուկ ուսուցման 2017թ. ուսուցման ծրագրերի հաստատման մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-001/17/4․pdf

«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԽ-005/17/1․pdf