loading

Դատավորների և Արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառությունն ավարտած ու դատավորների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց, դատական ծառայողների, դատական կարգադրիչների վերապատրաստման, ինչպես նաև դատավորների հատուկ ուսուցման 2016 թվականի ծրագրերը հաստատելու մասին որոշում

Որոշում 54-Ա.pdf

Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր ընտրելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ 2016/60-Ա․pdf

Արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի 2016թ. փետրվարի 15-ի թիվ 54-Ա որոշման հավելված 1-ում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ 2016/61-Ա․pdf

Ակադեմիայի 2015թ. գործունեության վերստուգման (աուդիտի) արդյունքները և 2016թ. գործունեության մասին հաշվետվությունը ի գիտություն ընդունելու մասին որոշում

ՈՐՈՇՈՒՄ 2016/64-Ա․pdf