Արդարադատության Ակադեմիա - ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Դատավորների, դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների 2014թ. վերապատրաստման ծրագրերը հաստատելու մասին որոշում

Որոշում 3-Ա.pdf

Դատախազների և դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների 2014թ. վերապատրաստման ծրագրերը հաստատելու մասին որոշում

Որոշում 4-Ա.pdf

Դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման 2014թ. ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

Որոշում 5-Ա.pdf

Դատախազների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման 2014թ. ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում

Որոշում 8-Ա.pdf

Քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին որոշում

Որոշում 13-Լ.pdf

Արդարադատության ակադեմիայի խորհրդանիշը հաստատելու մասին որոշում

Որոշում

Գնահատման հանձնաժողովի անդամների վարձատրության կարգն ու պայմանները հաստատելու մասին որոշում

Որոշում 10-Լ.pdf

Վերապատրաստման խմբերում ունկնդիրների առավելագույն թիվը սահմանելու մասին որոշում

Որոշում 11-Լ.pdf

Դատական կարգադրիչների վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման 2014թ. ժամանակացույցը հաստատելու մասին որոշում

Որոշում 17-Ա.pdf

Արդարադատության ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու մասին որոշում

Որոշում 15-Լ.pdf

Արդարադատության ակադեմիայում քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին որոշում

Որոշում 13-Լ.pdf

Դատավորների և դատախազների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց փորձաշրջանի անցկացման կարգը հաստատելու մասին որոշում

Որոշում 14-Լ.pdf

Դատական կարգադրիչների վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման 2014թ. ծրագրում փոփոխություններ կատարելու մասին որոշում

Որոշում 16-Ա.pdf

Դատավորների վերապատրաստման 2014թ. ժամանակացույցը հաստատելու մասին որոշում

Որոշում 24-Ա.pdf

Քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգում լրացում կատարելու մասին որոշում

Որոշում 18-Լ.pdf

Դատախազների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման 2014թ. ուսուցման ծրագրում փոփոխություններ կատարելու մասին որոշում

Որոշում 28-Ա.pdf

Մասնագիտական պատրաստման դասընթացն ավարտած ունկնդիրների տրվող դիպլոմի ձևը հաստատելու մասին որոշում

Որոշում 30-Լ.pdf