loading

Անձնակազմի եվ փաստաթղթաշրջանառության բաժին

Բաժինն ապահովում է ակադեմիայի փաստաթղթաշրջանառությունը, վարում է աշխատակիցների անձնական գործերը, կազմում է Ակադեմիայի ռեկտորի ներքին և անհատական իրավական ակտերի, ինչպես նաև աշխատանքային պայմանագրերի նախագծերը, իրականացնում է սահմանված այլ գործառույթներ:

 

Էմմա Խուբլարյան

Անձնակազմի և փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ղեկավար

 

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

1985 թ., նոյեմբերի 26, ք. Երևան

 

Կրթություն

2006-2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2002-2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավր

 

Աշխատանքային փորձ

2022 թ. հունվարից Արդարադատության ակադեմիայի անձնակազմի և փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ղեկավար
2021 թ. հունիսից - դեկտեմբեր Արդարադատության ակադեմիայի անձնակազմի և փաստաթղթաշրջանառության բաժնի մասնագետ
2009-2021 թթ. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Արաբկիր ՔԿԱԳ տարածքային բաժնում առաջին կարգի մասնագետ՝ համայնքային ծառառող
2008-2009 թթ. Երևանի Արաբկիր համայնքի ՔԿԱԳ բաժնում առաջին կարգի մասնագետ
2007-2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Իրավական ուսումնասիրությունների կենտրոնի օպերատոր
2006-2007 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի լաբորանտ

 

Վերապատրաստումներ

2022 թ. ապրիլին մասնակցել է «Աշխատանքային օրենսդրություն և կադրային գործ» վերապատրաստման դասընթացին
2013 թ. հունիսի 10-ից 20-ը մասնակցել է Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողների վերապատրաստման ծրագրին
2019 թ. նոյեմբերի 12-ից 22-ը մասնակցել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողների վերապատրաստման դասնընթացին Համակարգչային գիտելիքներ MS Office (Word, Excel) ՔԿԱԳ միասնական էլեկտրոնային համակարգ

 

Օտար լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

 

Ընտանեկան կարգավիճակ

Ամուսնացած է, ունի 3 երեխա

img